Corporate Identity Sovon

We (Thoas.nl & mr10) created the all new corporate identity for Sovon Dutch Centre for Field Ornithology. For the logo we designed a swallow with 16 perfect circles. The logo combines the scientific side (geometric) of Sovon with the birding side (organic).

The Sovon identity contains stationery, a website (under construction) and a lot of other material. Because Sovon has their own designers we created a brandguide with all the rules, idea’s and inspiration for them to work with.

The designs and HTML/CSS for the site are done, but there is still some implementing to do. To be continued…

Introduction by Sovon director Theo Verstrael in the first Sovon-Nieuws (in Dutch):

Ergens vorig najaar kwamen in een vergaderzaaltje enkele medewerkers van het team Communicatie, ikzelf en twee medewerkers van bureau Thoas.nl & mr10 bij elkaar voor een creatieve sessie. Het doel was de aard en de cultuur van Sovon te benoemen ter inspiratie voor de ontwerpers van het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl. In een tijdbestek van krap anderhalf uur wisten we met elkaar een groot vel vol te krijgen met zaken als kernwaarden en –competenties, de associaties van eenieder daarbij én de associaties op de associaties. Voor een buitenstaander was een nauwelijks leesbaar en, vooral, chaotisch beeld het resultaat. Het maakte wel één ding heel duidelijk: Sovon is een veelzijdige club.

Voor de vormgevers leek het mij een nachtmerrie om daarmee aan de slag te moeten gaan. Maar niets van dat alles, zij hebben zich uitstekend van hun taak gekweten. Op basis van die eerste creatieve uitbarsting van heel veel woorden ontwierpen zij een logo met bijpassende huisstijl waar we snel blij van werden; dat ging de goede kant op! Want we herkenden er veel van terug: de (boeren)zwaluw (die is natuurlijk ook van ons!), de cirkels als illustratie voor de wetenschappelijke vertaling van de waarnemingen, met punten in diagrammen en met populatiecycli, de blauwe kleur voor de betrouwbare uitstraling, het vliegen als metafoor voor de dynamiek van ons werk en onze club. Knap gedaan dus onder prima begeleiding van onze communicatiecollega’s. Als uitvloeisel van dit proces hebben we het zelfs aangedurfd de schrijfwijze van onze naam aan te passen. Nu dat niet langer een acroniem is was het logisch om het voortaan als naam te gaan schrijven en dus alleen een beginkapitaal te gebruiken; Sovon in plaats van SOVON. In combinatie met nieuwe fonts oogt het tegelijkertijd heel nieuw maar ook nog steeds erg vertrouwd.

Het is misschien even slikken om het kaartje niet meer te zien en om de geheel vernieuwde zwaluw te zien vliegen. Maar het went snel! Het logo en de huisstijl zullen vast niet iedereen meteen aanspreken, hoewel de eerste reacties via de sociale media wel heel positief zijn. De huisstijl zal de komende tijd ook steeds verder worden uitgewerkt want het aantal nieuwe mogelijkheden is bijna eindeloos. Als straks de nieuwe website online gaat, zal dat nog duidelijker blijken. Ik denk dat we hiermee weer een goede stap doen en laten zien dat Sovon  voortdurendin beweging is en zal blijven.

Theo Verstrael (directeur)

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Scroll to Top