Sovon.nl

Na de nieuwe huisstijl is ook de gloednieuwe website van Sovon live!
Er zal achter de schermen de komende tijd nog gewerkt worden aan het fine-tunen.

Samen met mr10 hebben we sovon.nl van de grond af opnieuw ontworpen. Met kleurcodering, een strak vast stramien en het consequent gebruiken van lettertypen hebben we de grote hoeveelheid informatie (meer dan 100 pagina’s) toegankelijk gemaakt. Via het ‘megamenu’ kan in één oogopslag alle navigatie lagen zichtbaar .

De HTML5/CSS3 is uitgewerkt door mr10 waarna Sovon’s eigen ontwikkelaar het heeft gekoppeld aan Drupal.

 

Het megamenu

Eén van de vele speciale templates die zijn gemaakt, in dit geval de Agenda.

Screenshot van de website Sovon

Bekijk hier de nieuwe sovon.nl

Scroll to Top